Kunstbruket 8984 Vega

Vibeke Emilie Steinsholm

Jeg jobber som kunstner, fuglevokter og formidler med base på øya Vega sør i Nordland, og i Hysærøyan i området Verdensarv Vega. Jeg jobber prosjektbasert og i relasjon med andre mennesker, fagmiljøer og med fugler. Mange av mine prosjekter er inspirert av det 1200 årige samarbeide mellom mennesker og sjøfugler, spesielt ærfugler, som er grunnlaget for Vega sin Verdensarvstatus. Prosjektene Før alt forsvinner, Fuglen veit og Sound of silence er en direkte følge av mitt arbeide som fuglevokter. Jeg er også opptatt av å utforske de bærekraftige håndverkstradisjonene og teknologiene, innen spesielt tekstil og innen sanking og høsting i strandsone og i fjæra, som finnes i kulturen i øyriket på Helgeland. Jeg utforsker hvordan vi kan bruke den gamle kunnskapen som bærekraftsmodeller inn i vår tid. Jeg jobber prosessuelt med verksteder, utstillinger og ulike temaer. I min praksis som fuglevokter inkluderes folk i alle aldere i arbeidet for å legge tilrette for ærfuglene og andre sjøfugler som hekker i Vegas store gruntvannsområde. Gjennom dette arbeidet og ved å være tilstede i øy-naturen kan mennesker av i dag oppleve å bli nærmere knytta på naturen. Jeg jobber i dybden i det stedet jeg bor og arbeider. Som 5 generasjons øy-boer kjenner jeg dette øyriket svært godt og formidler gjerne hvordan det er å ha en sterk tilknytning til en kultur og et sted gjennom et helt liv. Jeg inviterer til at flere mennesker kan knytte seg til natur og til steder i nature, slik kan vi øker vår empati og tilhørighet til steder på jorden.

Jeg har utdanning innen tekstil/ hovedfag tekstil fra UIB samt historie og sosialantropologi fra UIT.

Foto: Maria Gradin