Nååke Gåkka 2020-21

Utstilling og verksteder i Vega Verdensarv senter rundt tema samiske spor i Verdensarv Vega. Et samarbeid mellom Vibeke Steinsholm og Sissel Mutale Bergh.

Vibeke Emilie Steinsholm inviterte i 2020 Sissel M Bergh til å undersøke Vegas samiske historie og sammen har de påbegynt samtalen om den samiske arven i øyriket. 

Bakgrunn

Et kommunestyrevedtak under reindriftskommisjonens arbeid i 1891 var begynnelsen på slutten for Vega-øyene som reinbeitedistrikt, Beiteretten tok brått slutt i 1907. Som den eneste av de store øyene på Helgeland har Vega ikke lenger vinterbeite for rein. Samisk tilstedeværelse på øya har lagt igjen spor i form av dramatiske fortellinger om ganning og forvisning og skamlegging av samer både i fortid og i nær historie.  

Lokale samfunnsstøtter og organisasjoner på Vega ga i sin tid støtte til søknaden om verdensarvstatus under Unesco. Det ble da ytret ønske om at det samiske ikke skulle være endel av verdensarven. Det er nå på tide å inkludere også det samiske i Vegaøyan Verdensarv.

Utstillingen foregikk i to rom i vega Verdensarvsenter og inneholdt en utforskningsstasjon med et tenke-kart, hvor publikum under juli måned kunne bidra til å utfylle med informasjon, fortellinger, myter, arkeologi, spørsmål osv. – og bli med på å fundere rundt stedsnavn, dialektord og mytenes innhold. I tillegg er utstillingen bygget opp rundt ord-funderinger, inspirasjoner fra historiske dokument og dialektord som rester og ruiner av kulturelle forbindelser. Utstillingen inneholdt og et stort tekstil arbeide av Vibeke Steinsholm inspirert av en sjøsamisk bryllupsvuellie fra Nesna, et stort foto av Vibekes morfar som var fisker og jobbet med fangst og fiske på samme måte som alle fiskere i Vega uavhengig av etnisitet. Vibekes morfar har i tillegg samiske familierøtter. Sissel Mutale Bergh laget det store veggarbeidet Modd som ble montert på utsiden av Verdensarvsenteret samt tre «kofter» med utgreiinger av ord og symboler rundt fiskene kveite, skate og nise.

Om utstilling og verksteder

Under sommeren ble det arrangert verksteder rettet mot barn, med tema vætnoe, sørsamisk håndverk ved Henriette Dale og Vibeke E Steinsholm og sjøsamisk inspirert mattradisjoner ved duoen Kvae og Bark alias Karoline Sætre og Øyvind Novak Jensen.  Det ble også arrangert ekskursjon til Ol Thomsa håla, etter den legendariske bjørnejegeren og reineieren Ol,Thomsa. Det ble holdt foredrag av Magnar Solbakk om samiske spor på Sør- Helgeland. 

Vibeke Steinsholm er billedkunstner fra Vega og ærfuglvokter på Hysvær. Sissel M Bergh er billedkunstner med samiske røtter fra Fosen og Trondheimsfjorden, Hun har jobbet med sørsamisk historie, språklige og kulturelle forbindelser ved kysten som er blitt visket ut i nasjonsbyggingens navn.