Drømmer fra Kabul 2018

Sonya Safi 10 år fra Kabul har delt sine drømmer og fortellinger med meg gjennom tegninger. Disse tegningene danner basis for installasjon/ utstilling og verksteder som tematiserer Sonyas  liv  i Kabul, etter at hun og familien ble deportert fra en norsk virkelighet i Sandnessjøen. Sonyas liv og livsutfordringer ligner på de andre deporterte barna som lever uten nåde i et krigsherjet Afghanistan. Sentralt i installasjonen er et brodert bønneteppe hvor jeg har lagt en brodert pute som har et av Sonya sine drømmer som motiv. Broderiet på puten viser en sjølmordsbombeaksjon svært realistisk tegnet. Bønneteppet blir brukt performativt i installasjonen. Alle som vil, kan gå inn på teppet og sende en bønn eller et ønske til noen som kan ta ansvar om å vise praktisk empati og nåde med de barna  som sendes tilbake til et land i krig. Utstillingen og verkstedene er vist i Sandnessjøen november 2018.

Bilder fra installsasjonen i Sandnessjøen november 2018.