Før alt forsvinner – prosess og Bolga 2018

I prosjektet «Før alt forsvinner» undersøker vi øy-folkets forhold til naturen før og no. Øyen vi besøker er Bolga, Vega og Røst i Nordland. Vardø i Finnmark og seinere håper vi å besøke Flatey og Grimsey på Island. Vi er spesielt  opptatt av øy-folkets forhold til fugler, fisk og havet og de endringer som har skjedd i kystnaturen de siste 50 år. Spor av samisk tilpasninger er også en del av vår undersøkelse. Da det området vi skal besøke i Norge er kystsamisk og pitesamisk område. Vi undersøker da hvordan den samiske og den norske øy-kulturen kan sies å ha inspirert og influert hverandre. Et viktig mål med prosjektet er å undersøke og løfte fram øy-folkets nærhet til den naturen de faktisk fremdeles lever tett og å søke etter de bærekraftige tilpasningene fra både før og no. Ærfuglrøkt er en slik tilpasning som har vært sentral i både Bolga, Røst og Vardø. Idag er et bare folk i Vegaøyene som driver et seriøst ærfufglrøkt.

Vi som samarbeider er Vibeke Steinsholm ærfuglrøkter og billedkunstner, Maria Gradin fotograf og billedkunstner og Rawdna Carita Eira forfatter.

Prosessbilder fra første stopp Bolga: foto: Maria Gradin og Vibeke Steinsholm