La de små barn komme inn 2016-2018

La de små barn komme inn er en installasjon, et verksted og en forteller performance som er vist i 4 forskjellige kirker. Tema er barn, overgrep og de konsekvenser overgrep mot barn gir for et videre liv. Installasjonen er ment for å skape dialog,  forståelse og bevissthet både for voksne og for barn rundt et svært alvorlig og fremdeles tabubelagt område. Prosjektet er gjennomført i kirker i Brønnøysund, Alstahaug, Svolvær og Vega. på alle steder er det blitt gjennomført verksteder med barn og unge hvor de får gi uttrykk for sine meninger og følelser rundt tema overgrep mot barn. De har laget collager med klare statements. Disse collagene har blitt overlevert til ansvarlige voksne i kommunene. I Vega og Alstahaug  til ordførere, I Svolvær ble collagene overlevert til varaordfører.