Kunstslipp Vega 2018

KUNSTSLIPP VEGA er et forprosjekt støttet av Norsk Kulturråd, Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv, Vegadagan/ Vega kommune og NFK som har som mål å utvikle en base for kunstprosjekter i Verdensarv Vega.

Kunstslipp Vega gjennomføres i et samarbeidende nettverk som består av Kunstbruket v billedkunstner Vibeke Emilie Steinsholm, Randsone Vega v billedkunstner Åse Liv Hauan, Vegadagan/ Vega kommune v Gaute Haugli Formo, Vega Verdensarv senter v daglig leder Berit Martinussen, Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv v leder Rita Johansen.

Bakgrunn: Verdensarv Vegas verdier knyttes til den gamle fiskerbonde kulturen som har vært menneskers naturbruks tilpasning langs hele Nordlands kysten og også flere steder i Norge. Sentralt i denne kulturen og i Unescos begrunnelse for tildeling av Verdensarv status, står Ærfuglrøktet, en 1000 årig  tradisjon der kvinnene på øyene i Nordland røktet ærfugler ved å bygge hus for fuglene, lage reir av tang og beskytte fuglen mot predatorer som oter, ørn, måker, kråke og i seinere tid mink.  I Vega er det pr i dag 40 fuglevoktere som holder tradisjonen i hevd. Verdensarv Vegas fokus på fortidens naturbruk, inviterer også til en refleksjon rundt nåtid og hvorvidt en fortidig tilpasning kan ha noe å tilføre for vår tids store miljø utfordringer?

I Kunstslipp Vega invitere vi kunstnere til å jobbe på ulike måter både i dialog med de tradisjonelle verdiene og med  det moderne samfunnet som nå finnes i Vega Vi ønsker kritiske blikk, dialog og ikke minst nye ideer velkommen. Kunstformer kan være involverende verksteder, utstillinger, recidence for kunstnere, happenings, dialogmøter mmm. 

Kunstslipp forprosjekt bygger base for kunst i Vega ved å gjennomføre konkrete delprosjekter. På den måten bygger vi nettverk, mobiliserer lokalt og vi prøver ut/ skaper samarbeid som gir konkrete resultater i form av synlig kunst. Vårt mål er å skape en varig base for kunst i Vega.

Kunstslipp Vega har så langt produsert tre prosjekter i 2018/19. Tre nye prosjekter gjennomføres sommer og høst 2019.

Gjennomførte prosjekter i Kunstslipp:

Recidence mai 2018

Eva Bakkeslett i Hysvær i ærfuglvarp. Vertskap Vibeke Steinsholm

Ingebjørg Une Hagen på Vega. Vertskap Åse Liv Hauan

Eva Bakkeslett forbereder tang for trykk. Hysvær i Vega mai 2018.

Moo Ahoo – becoming seaweed

Utstilling juli 2018 Slippen på NES

MO AHOO v Eva Bakkslett , Sverm v Ingebjørg Une Hagen og Øygave v Åse liv Hauan.

Øygave av Åse Liv Hauan. Verket ble laget under utstillingsperioden. Materialer. Fjæresand og tørka og kverna tang.

Kull og tang – bugs og papir- kunstværksted for barn juli 2018 v Åse Liv Hauan  og Vibeke Steinsholm

Gjenbruk Vega vår 2019 

Gjenbruk Vega gjennomføres gjennom 3 helgeværksteder våren 2019. Barn og unge m foreldre få lage noe nytt av plastsøppel, brukte tekstiler og gjenglemte leiker. Dette er en start/ et forprosjekt på et forhåpentligvis langvarig fokus i Verdensarv Vega hvor vi tar tak i øy-kulturens kreative og nødvendige gjenbruks og reparasjonskultur og gjør denne anvendelig  inn i vår tid… Vi gir deltagerne verktøy for å skape motvekt og motstrategier mot vår tids bruk og kast kultur.

Prosjektet avsluttes med utstilling i Vega Verdensarv senter juli 2019.

Monster bedriften 23.- 24. februar 

12 barn og 6 voksne laget fantastiske egendesigna monstere av gamle sengeklær, duker, klær, knapper og andre saker på Svinhåjen på Vega.

Et hav av plast. 23. – 23. mars

Hva kan vi lage av den søpla vi finner i fjæra??

I verkstedet skal vi jobbe med den type plast som finnes overalt i fjæra i Vegas øy-verden.

Kommende prosjekter

Av gull og gråstein (gjenbruk/omsøm av klær) 26.- 27. April

VÅR/ SOMMER  2019

Residence Vega/ Hysvær

April/mai

Inga Skålnes og Eva Ballo på Vega

Juni

Kari Steihaug i Hysvær

Juli 

Utstilling og verkstedet Stoppested i Vega Verdensarv senter med Kari Steihaug.

I Stoppested Vega lærer deltagerne den edle kunst å reparere ødelagte tekstiler.
Syersken fra Trastevere av Kari Steihaug vises i Vega Verdensarv senter i juli 2019.

Verksted for barn og utstilling/ performance v Inga Skålnes og Eva Ballo

September/ oktober 2019

Nååke gongka – et undersøkende prosjekt rundt Vega Verdensarv,s samiske spor.v Sissel M Berg og Vibeke Steinsholm